Här publicerar vi svar på de frågor som kommit styrelsen tillhanda.

Är det något ni undrar som också kan vara nyttigt för andra att också veta så skicka frågorna till någon i styrelsen. Kontakt till styrelsen finns under fliken förbundsinfo

Fråga: Vilka är viktiga datum inför årsmötet?

Svar: Här nedan ser ni vilka datum som är viktiga inför årsmötet.

Stadgar

Förslag till ändring av dessa stadgar
Ändringsförslaget skall vara Förbundet tillhanda senast den 1 december.

Ändringsförslag skall, efter den 1 december, sändas till samtliga klubbar, inom fem arbetsdagar, för att bereda enskild klubbs årsmöte och tillfälle till yttrande över förslaget. 2018-12-07

Motioner

Förslag från medlemsförening skall vara Förbundet tillhanda senast den andra söndagen i december.  Förslag från förening skall, efter andra söndagen i december, sändas till samtliga klubbar, inom tio arbetsdagar, för att bereda enskild klubbs årsmöte och tillfälle till yttrande över förslaget.

Valberedning
Valberedningen skall senast två månader före Förbundsmötet fråga dem, vilkas mandattid utgår vid

mötets slut, om de är beredda att kandidera för den kommande mandatperioden.  Senast sex veckor före Förbundsmötet skall valberedningen meddela klubbarna vilka av de

tillfrågade, som avböjt kandidaturen. 

Förbundets klubbar eller av dem för ändamålet utsedda ombud äger rätt att till valberedningen avgiva förslag till personer för valen enligt Kapitel 3, §4. Sådant förslag avgivs till valberedningen före januari månads utgång. 01-31

Årsmöte

Kallelse till Förbundsmötet skall utfärdas av Förbundsstyrelsen dels genom kungörelse i Förbundets officiella kungörelseorgan senast två månader före mötet. 

Förbundets räkenskaper och handlingar skall överlämnas till revisorn senast en månad före Förbundsmötet  och skall tillsammans med revisionsberättelsen vara Förbundsstyrelsen tillhanda senast 14 dagar före Förbundsmötet

Upprätta röstlängd för Förbundsmötet, före den 5 februari.

Föredragningslista för mötet, verksamhets- och förvaltningsberättelser, verksamhetsplan med ekonomisk plan, Förbundsstyrelsens förslag och inkomna motioner till Förbundsmötet – vilka skall vara åtföljda av Förbundsstyrelsens yttrande, samt valberedningens förslag utsändes till klubbarna senast två veckor före Förbundsmötet

Förbundsmötet äger rum årligen senast den tredje söndagen i februari.  

 

 

 

Fråga: Måste jag vara medlem i någon klubb för att tävla?

Svar: Ja, gennerellt sett så ska man vara medlem i någon klubb för att vara med och tävla, detta är p,ga våra försäkringar. Men ska man vara med och köra en tävling med sin standard traktor så behöver man inte vara klubbmedlem. Då går det bra att teckna en endagars Licens/ försäkring som gäller den dagen.I annat fall så ska man vara medlem i någon av de lokala klubbarna som är anslutna till STPF. Kontaktuppgifter till klubbarna finns under fliken förbundsinf/ lokala klubbar. Därefter så gör man licensprovet som finns under fliken förarlicens och får då en licens för hela året.

 

Fråga: Vad ingår i förarlicensen och varför ska jag ha den?

Svar: I licensen ingår det en förarförsäkring som täcker skador på föraren (detta därför att vanliga olycksfallsförsäkringar oftast inte gäller vid tävling). Man ska ha den för att vara försäkrad om olyckan är framme: När man gör licensprovet så är det som en liten utbildning samtidigt då man inte kommer till nästa fråga förränn man svarat rätt.

 

Fråga: Vad kostar förarlicensen och hur betalar jag?

Svar: Licensen kostar 550kr/år och man kan betala med Swish eller via Bankgiro dessa uppgifter finns i fliken Förarlicens/ Information

 

Fråga: Måste jag registrera min traktor/ team här på STPF:s hemsida och isåfall varför.

Svar: Ja, ska man vara med och tävla så måste man skaffa en inloggning här och sedan registrerara sin traktor / Team. Detta är för att besökarna på sidan ska kunna se vilka traktorer som finns i sverige och framför allt för att besiktningsprotokollen finns på sidan och är direkt länkade till respektive traktor. Man kan som traktorägare gå in och skriva ut besiktningsprotokollet och kopplingsbilder för att kunna ha dem med sig på tävlingarna om besiktningspersonalen vill se dem. Man kan även logga in och visa sina protokoll via datorn/ surfplattan eller telefonen direkt på tävlingen. Man får också tillgång till några andra flikar med info om regler och dyligt när man är inloggad. Vi styr också olika behörigheter som t,ex för besiktningspersonal, redaktörer m,m vad man kan göra på hemsidan.

 

Fråga: När ska traktorn besiktigas och hur gör jag då?

Svar: Traktorn och i de flest fall kopplingen ska besiktigas en gång om året. Kopplingen besiktigas med fördel under vintern när man har traktor isärplockad. Då kommer besiktningsmannen hem till verkstaden och besiktigar kopplingen. Man kontaktar någon i Teknik & Säkerhetskomittén(STSK)  kontaktuppgifter finns under fliken teknik & säkerhet / STSK kontakt. Det går bra att kontakta vem som helst av medlemmarna och så hänvisar denne till den som är närmst eller har erfoderlig kunskap. Det samma gäller om man har frågor under byggtiden. När det sedan är tid att besiktiga hela traktor så gör man på samma sätt. 

 

Fråga: Vad kostar besiktningen och hur betalar man?

Svar: Besiktningen kostar 500kr och det är för både koppling och traktor. Man kan med fördel betala med Swish när man fått kopplingen besiktigad men det går också men bankgiro.

  

 

 Fråga: Vilka åldersgärnser gäller för att tävla i tractorpulling?

Svar: Här nedan kan ni se vad som gäller både lokalt här i Sverige och även i Europa ( man skall ha fyllt år)

Åldersgränser

Klass                     Min  Ålder Europa       Min Ålder Sverige

Standard                   16-                                        13 (dispens)

HotFarm                    16-                                        13 (dispens)

Stock 350kg             8-16 år                                   5

Stock 500kg             8-                                             5 

Mod 500kg               12-                                        11  (dispens)

Mod 600kg               16-                                        14  (dispens)

Compact Diesel       16_                                        14  (dispens)

Övriga klasser         16-                           15 (Traktor / AM kort)  

Dessa lokala åldersgränser är förankrat hos vårt försäkringsbolag (SMA)

Detta finns dock en del kriterier som ska uppfyllas.

Det krävs i vissa fall att man söker dispens från förbundet om man inte har åldern inne för respektive klass.

Generellt kan man söka när man är 2 år yngre än normal minimi ålder.

 

Kontakta någon i STSK ang dispensdokument och förfarande.

Dispensen gäller endast tillsammans med STPF Licens

(vid en dagars licens så gäller bara dispensen den dagen)

Förälder/ Målsman ska ge sitt samtycke skriftligt